Megvallom Néked, Teremtő Istenemnek, a Szent Háromságban dicsőített és imádott egy Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, minden bűnömet, amelyet életemnek minden napján, minden órájában, ebben az időben és az elmúlt nappalok és éjszakák során követtem el: cselekedettel, szóval, gondolattal, falánksággal, részegséggel, titkon evéssel, üres fecsegéssel, csüggedéssel, lustasággal, ellenkezéssel, engedetlenséggel, rágalmazással, ítélkezéssel, hanyagsággal, önzéssel, telhetetlenséggel, erőszakoskodással, hazugsággal, csalással, kapzsisággal, irigységgel, haraggal és minden érzékemmel: látással, hallással, szaglással, ízleléssel, érintéssel és minden testi és lelki érzékemmel, és amelyekkel Téged, az én Istenemet és Teremtőmet megharagítottalak, és felebarátommal igazságtalanságot cselekedtem. Aki mindezekben vétkes vagyok, megjelenek Előtted, az én Istenem előtt, mert megvan énbennem a bűnbánat szándéka, csak Te, Uram, Istenem, segíts meg. Könnyes szemmel, alázattal esedezem Hozzád: bocsásd meg könyörületeddel eddigi vétkezéseimet, és oldozz fel mindezek alól, mint jóságos és emberszerető.