Hitvallás

Magyar Ortodoxia

Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében;
és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában,
aki az Atyától minden időknek előtte született;
a Világosságtól való Világosságban,
igaz Istentől való igaz Istenben,
aki született és nem teremtetett,
aki egylényegű az Atyával és
aki által mindenek lettek;
aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből és
megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett;
aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és
szenvedett és
eltemettetett, és
feltámadott a harmadik napon az Írások szerint; és
felment a mennyekbe és
ül az Atyának jobbján; és
újból eljő dicsőséggel, ítélni élőket és holtakat,
és az Ő Országának nem lesz vége;
és a Szent Lélekben, Úrban és Éltetőben,
aki az Atyától ered,
akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk,
aki a próféták által szólott.
Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban.
Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet.

Ámin.