Házastársak imája egymásért

Uram Jézus Krisztus, Istenünk, Ki arra tanítottál, hogy szüntelen imádkozzunk egymásért, mert így fogjuk betölteni a Te törvényedet s leszünk méltók a Te irgalmadra, könyörülettel tekints férjemre (feleségemre), kit nekem ajándékoztál azért, hogy mindhalálig együtt lakozzunk és óvd meg őt.

Ajándékozd meg egészséggel és teljes bölcsességgel, hogy kötelességeit akaratod és parancsolataid szerint teljesíthesse. Óvd meg azoktól a kísértésektől, melyeket nem bírna elviselni. Erősítsd meg az igaz hitben és a tökéletes szeretetben, hogy együtt munkálhassuk a jó cselekedeteket, és életünkkel a Te szent rendelkezéseid és parancsolataid szerint sáfárkodjunk. Mert Tiéd az erő és a hatalom mindörökké. Ámen!