Az Úr kegyelméből és az adakozó hívek szívében munkált jóakarattal sikerült immár két magyar nyelvű könyvet kiadni a szentéletű Boca Arsenie atya csodálatos és léleképítő tanításaival .

Feladatunknak érezzük, hogy Arsenie atya fő és a tőle származó egyetlen írásos művét, a Cărarea Împărăţiei (A Mennyország ösvénye) című könyvet is megjelentessük magyarul .

Egy ilyen óriási jelentőségű munka nagy erőfeszítésekkel jár, de Isten kegyelméből a fordítás már elkészült, és a lektorálás is folyamatban van .

A kiadás ára 30 000 új lej (300 millió régi lej), és a fedezése adományokból kivitelezhető .

Ebből ezidáig 7 015,3 lej gyűlt össze .

Felkérjük látogatóinkat, hogy lehetőségeik szerint járuljanak hozzá e nagy feladat megvalósításához. Adományaikat az erre a célra nyitott számlára küldhetik :

CEC Bank S.A. Sucursala Resita, Agentia Caransebes IBAN: RO45CECECS02M7RON0278835 Számlatulajdonos: Florescu Csilla Gyöngyvér ( a fordító ) .

Az összeg alakulásáról folyamatosan értesítjük az adakozókat, látogatókat.
Florescu Csilla Gyöngyvér